Forex Trading Library

Czy to koniec odreagowania na funcie?

0 52

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wzrostowego podbicia kursu z początku tygodnia. Wtedy to notowania funta w stosunku do amerykańskiego dolara zbliżyły się do wyceny 1,2300.

GBPUSD M30

Obecny scenariusz bazuje na wyraźnym swingu spadkowym. Notowania wykonały widoczny ruch na południe w czasie trzech sesji giełdowych. Korekta, którą obecnie obserwujemy powinna osiągnąć pierwsze mierzenie Fibonacciego jeszcze dziś. Odnosimy się tutaj do strefy podażowej po cenie 1,2153. Dodatkowym potwierdzeniem dla tego obszaru jest biegunowość.

Leave A Reply

Your email address will not be published.