Forex Trading Library

Korekta pędząca na złocie

0 116

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. Upływający październik jest miesiącem wyjątkowo pozytywnym dla wyceny metali szlachetnych.

GOLD H4

Bieżący scenariusz bazuje na układzie korekcyjnym OneToOne. Korekta pędząca wyznacza nam najbliższy poziom popytowy na rynku złota. Jest to strefa wsparcia po cenie 1966 dolarów za uncję. Patrząc na bieżącą dynamikę rynkową, notowania mogą osiągnąć wskazany target jeszcze podczas dzisiejszej sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.