Forex Trading Library

Jak podłączyć się do trendu na złocie?

0 80

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich pięciu sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 70 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego.

GOLD M30

Czwartkowa sesja amerykańska przyniosła nam kolejne tąpnięcie na rynku złota. Notowania wyznaczyły nowe minima, które stanowią pułap cenowy niewidziany od ponad pół roku. Ostatnie godziny to okres budowania korekty wzrostowej. Jej target na wykresie widoczny jest w ramach pomiaru FE100. Otrzymujemy więc poziom oporu, który odnosi się do wyceny 1873 dolary za uncję złota. Silny potwierdzeniem dla wyznaczonego scenariusza jest biegunowość tego obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.