Forex Trading Library

Korekta ZZB na EURUSD

0 51

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 170 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wzrostowego podbicia kursu z początku tygodnia. Wtedy to notowania głównej pary walutowej zbliżyły się do wyceny 1,0700.

EURUSD M30

Obecny scenariusz bazuje na wyraźnym swingu spadkowym. Notowania wykonały widoczny ruch na południe w czasie trzech sesji giełdowych. Korekta, którą obecnie obserwujemy powinna osiągnąć pierwsze mierzenie Fibonacciego jeszcze dziś. Odnosimy się tutaj do strefy podażowej po cenie 1,0588. Dodatkowym potwierdzeniem dla tego obszaru jest biegunowość.

Leave A Reply

Your email address will not be published.