Forex Trading Library

Słabość dolar na otwarciu sesji

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 210 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wierzchołków cenowych, które osiągnęły pułap ~ 1,2330. Kolejne dwie sesje przyniosły wyraźne spadki i umocnienie amerykańskiego dolara.

GBPUSD M30

Obecnie obserwujemy odreagowanie i wyznaczamy dla niego target wzrostowy. Dziś po godzinie 8 amerykański dolar wyraźnie traci na wartości. Tym samym przybliża to nas do poziomu podażowego na wysokości mierzenia 50%. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 1,2229. W przypadku zaksięgowania strefy, warto zwrócić uwagę na sygnały świecowe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.