Forex Trading Library

USDJPY walczy o utrzymanie trendu

0 38

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W szerokim ujęciu tendencja ta utrzymywana jest już od wielu miesięcy. Lokalnie pojawiają się korekty, które warto wykorzystać.

USDJPY M30

Obecnie widzimy spory nacisk ze strony sprzedających. Na wykresie mamy dwa elementy, które są kluczowe dla oceny sił. Jest to aktualna linia trendu wzrostowego oraz poziom popytowy oparty na biegunowości. To poprzez reakcję ceny na te dwie techniczne składowe warto realizować obecny handel na tym rynku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.