Forex Trading Library

Techniczna korekta na Dow Jones

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu Dow Jones na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1700 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Załamanie notowań nastąpiło na przełomie lipca i sierpnia bieżącego roku. Przeplatane jest lokalnymi korektami, które warto wykorzystać.

Dow Jones H1

Bieżący scenariusz techniczny bazuje na mierzeniu FE100. W tym przypadku pomiar korekcyjny pokrywa się z wyraźną biegunowością wyznaczonego obszaru. Analizujemy tutaj poziom podażowy po kursie 33770 punktów. Od bieżącej wyceny brakuje nam jeszcze około 230 punktów, aby zaksięgować wyznaczony powyżej układ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.