Forex Trading Library

Lokalna korekta na Ujku

0 65

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 220 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W szerokim ujęciu tendencja ta utrzymywana jest już od wielu miesięcy. Lokalnie pojawiają się korekty, które warto wykorzystać.

USDJPY M30

Obecnie przygotowany scenariusz bazuje właśnie na korekcie spadkowej. Obserwujemy przede wszystkim poziom cenowy 149,15. Jest to pułap, gdzie stykają się dwa kluczowe elementy techniczne. Jest to strefa ZZB oraz linia trendu wzrostowego. Odnosząc się do dzisiejszego low, potrzebujemy jeszcze pogłębienia dołka o około 10 pipsów.

Leave A Reply

Your email address will not be published.