Forex Trading Library

Spadek zmienności na GBPUSD

0 40

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 260 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się wraz z trwającym trendem spadkowym. Widoczne low osiągnięte zostało w drugiej połowie ubiegłego tygodnia.

GBPUSD H1

Kluczowym elementem obecnego schematu jest pomiar całego swingu spadkowego. Na tej podstawie otrzymujemy pierwszy z targetów wzrostowych dla wykresu Kabla. Odnosimy się tutaj do mierzenia Fibonacciego 38,2% po kursie 1,2560. Poglądowo prowadzimy też linię trendu wzrostowego, który rozwija się od kilku dni. Na tą chwilę potrzebujemy wzrostu dynamiki rynkowej, aby otrzymać stosowne potwierdzenia dla wyznaczonego układu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.