Forex Trading Library

Dwa targety na USDJPY

0 57

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 147,85. Otwarcie nowego tygodnia było jednak wyjątkowo negatywne dla amerykańskiego dolara. Widoczne low zostało osiągnięte w przeciągu zaledwie kilku godzin.

USDJPY M30

Obecnie odrabiamy straty związane z poniedziałkową wyprzedażą. Rynek wspina się na coraz to wyższe pułapy cenowe. Targety wyznacza tutaj układ harmoniczny. Pierwszy z nich opiera się na mierzeniu Fibonacciego 78,6% po cenie 147,45. Drugi poziom podażowy bazuje na mierzeniu 88,6% po kursie 147,65.

Leave A Reply

Your email address will not be published.