Forex Trading Library

Korekta wzrostowa na Edku

0 45

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 160 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Przez całą pierwszą połowę września amerykański dolar systematycznie zyskiwał na wartości w stosunku do euro.

EURUSD H1

Przełomowa okazała się czwartkowa sesja amerykańska. Na wykresie pojawiło się dynamiczne tąpnięcie na południe. Tym samym rynek osiągnął majowe low. Targetem dla obecnej korekty wzrostowej jest poziom FE100. Wyraźne potwierdzenie stanowi tutaj również strefa ZZB. Kurs technicznego obszaru to 1,0690.

Leave A Reply

Your email address will not be published.