Forex Trading Library

Słabnie popyt na USDJPY

0 33

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 190 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 147,30. Było to jednak jedynie zakończenie korekty spadkowej w trwającym od dawna trendzie wzrostowym.

USDJPY M30

Obecnie rynek dociera do dawno nie widzianych poziomów cenowych. Przetestowany został już współczynnik Fibonacciego 88,6% z szerokiego swingu spadkowego. Powoli dostrzegamy słabnące zaangażowanie ze strony kupujących amerykańskiego dolara. Szukając potwierdzenia dla tej tezy prowadzimy poglądową linię trendu w ujęciu lokalnym. Podażowe formacje świecowe oraz przełamanie niebieskiej linii mogą być wystarczające dla sygnałów na spadki.

Leave A Reply

Your email address will not be published.