Forex Trading Library

Czy to szansa na zakup złota?

0 70

Poniższy wykres przedstawia notowania złota na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni kalendarzowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 46 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w okolicy psychologicznej bariery cenowej ~ 1900 dolarów za uncję. Następne dni oscylowały w dość duże zaangażowanie strony popytowej. Notowania osiągnęły widoczne high na dużej dynamice.

GOLD H1

Obecnie pojawia się przystanek na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo. Jest to aktualna strefy wsparcia, gdzie możliwe jest potwierdzenie dla klasycznej formacji podwójnego dna. Warto zauważyć jakie formacje świecowe będą budowane w rejonie scenariusza popytowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.