Forex Trading Library

Rozbudowana korekta na EURUSD

0 36

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od mocnego tąpnięcia na południe. Przełom sesji środowej i czwartkowej był wyjątkowo optymistyczny dla wyceny amerykańskiego dolara. W tym czasie USD mocno zyskał na wartości do wielu walut.

EURUSD M15

Obecny układ opiera się na mierzeniu Fibonacciego 61,8% po cenie 1,0690. Jest to zapora podażowa, która stanowi target dla kupujących oraz kluczowy poziom oporu na tą chwilę. Scenariusz będzie wymagał aktualizacji przy ewentualnym wyznaczeniu nowych minimów na wykresie.

Leave A Reply

Your email address will not be published.