Forex Trading Library

Głęboka korekta na USDJPY

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego.  W środowe przedpołudnie zapoczątkowana została korekta spadkowa, która posłuży nam do wyznaczenia bieżącego układu.

USDJPY M15

W ramach analizy technicznej jesteśmy w stanie wyznaczyć prawdopodobny target dla obecnych spadków. W tym celu dokonujemy pomiaru wcześniejszej korekty spadkowej i jej rozpiętość odkładamy od dzisiejszego maksimum. Tym samym pojawia się poziom popytowy, który oznaczony został na wykresie kolorem zielonym. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 147,75.

Leave A Reply

Your email address will not be published.