Forex Trading Library

Druga szansa na GBPUSD?

0 50

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 190 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego, który osiągnął pułap 1,2420. Później nadszedł jednak okres wyraźnej wyprzedaży brytyjskiej waluty, a jednym z beneficjentów tej tendencji był amerykański dolar.

GBPUSD M15

Obecnie pojawia się prawdopodobieństwo drugiego podejścia pod strefę podażową 1,2300. Jest to poziom, który bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2% z ostatniego swingu spadkowego. W ramach założonego scenariusza potrzebujemy silniejszego funta w najbliższych dwóch godzinach. Ewentualne wybicie dołem będzie równoznaczne z anulowaniem układu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.