Forex Trading Library

Czy GBPUSD odwróci trend?

0 46

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 115 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się podbicia na północ. Była to jednocześnie korekta wzrostowa w trwającym trendzie spadkowym.

GBPUSD M15

Obecnie obserwujemy kolejne odreagowanie na północ. Rynek zaczyna testować pułap współczynnika Fibonacciego 38,2%. Jest to strefa, która stanowi obecny opór dla notowań. Na tą chwilę czekamy na wyhamowanie i podażowe sygnały na formacjach świecowych. Istotnym elementem wyznaczonego scenariusza jest również silna biegunowość.

Leave A Reply

Your email address will not be published.