Forex Trading Library

Jak duża będzie korekta na EURUSD?

0 67

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 250 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od osiągnięcia lokalnego maksimum na wykresie. Wtedy to notowania osiągnęły pułap 1,0945. Jednak jeszcze podczas ostatnich dwóch sesji sierpniowych sentyment uległ zmianie.

EURUSD H1

Widoczne low osiągnięte zostało podczas czwartkowej sesji amerykańskiej. Notowania odbiły się z rejonów poniżej 1,0700. Dotychczasowe podbicie zbliża się do wartości 40 pipsów. Nasz scenariusz opiera się na mierzeniu Fibonacciego 38,2% po cenie 1,0785. W przypadku dobrej zmienności podczas dzisiejszej sesji możemy wypełnić ten układ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.