Forex Trading Library

Target spadkowy na USDJPY

0 32

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 85 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego z wczorajszego poranka. Na otwarciu środowej sesji europejskiej rynek odbił się od okrągłej bariery 147,00.

USDJPY M15

Widoczny scenariusz popytowy opiera się na dwóch silnych mierzeniach technicznych. Jest to współczynnik Fibonacciego 61,8% oraz pomiar korekcyjny FE100. Daje to nam strefę wsparcia, która została zaznaczona zielonym obszarem. Analizowany pułap odnosi się do kursu 147,40.

Leave A Reply

Your email address will not be published.