Forex Trading Library

Cluster mierzeń na GBPUSD

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich sesji bieżącego tygodnia. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2640. Było to jednocześnie maksimum jakie osiągnięte zostało na przestrzeni tych pięciu sesji. Przez większość czasu bowiem notowania wędrują na południe.

GBPUSD H1

Obecna korekta osiąga coraz to wyższe rejony. Targetem dla kupujących jest cluster technicznych mierzeń. Odnosimy się tutaj do FE100 oraz współczynnika Fibonacciego 38,2%. Wyznaczony scenariusz to strefa podażowa po cenie 1,2545.

Leave A Reply

Your email address will not be published.