Forex Trading Library

Jak długo potrwa ta korekta?

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesjach giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach wyznaczania wierzchołka. Wtedy to kurs osiągnął lokalną barierę podażową w okolicy 1,0737. Końcówka sesji amerykańskiej oraz większość sesji azjatyckiej były okresem wyraźnej dominacji amerykańskiej waluty.

EURUSD M15

Obecne odreagowanie osiąga właśnie zniesienie Fibonacciego 38,2%. Pojawiają się pierwsze reakcje ze strony podażowej. Rynek próbuje zatrzymać korektę wzrostową już na tym pułapie. Oznaczamy go jako bieżący poziom oporu po cenie 1,0662. Ważne jest pojawienie się podażowych formacji świecowych dla potwierdzenia wyznaczonego scenariusza.

Leave A Reply

Your email address will not be published.