Forex Trading Library

Kluczowy moment na rynku Złota

0 83

Poniższy wykres przedstawia notowania Złota na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech sesjach giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 36 dolarów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po okrągłym kursie 1900 dolarów za uncję. Był o jednocześnie silny moment zwrotny na rynku złota. Wcześniejsze dynamiczne spadki zmieniły kierunek.

GOLD M30

Obecnie kurs złota walczy o utrzymanie tendencji wzrostowej. W tym celu ważna jest obrona poziomu popytowego 1929,50 USD. Scenariusz ten wynika z mierzenia FE100, a więc bazuje na największej korekcie spadkowej wewnątrz trwającego trendu wzrostowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.