Forex Trading Library

Oczekiwana strefa na SP500

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu giełdowego S&P 500 na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 80 punktów.

Głównym elementem lewej strony wykresu jest swing wzrostowy. Na jego podstawie prowadzimy mierzenia Fibonacciego i wyznaczamy techniczne strefy.

S&P500

Obecna dynamika rynkowa wyraźnie osłabła. Na zaksięgowanie kolejnych współczynników musimy jeszcze poczekać. Kluczowa strefa popytowa bazuje na mierzeniu 50% po cenie 4562 pkt. Poziom ten jest istotny technicznie również z uwagi na wcześniejsze reakcje ze strony kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.