Forex Trading Library

EURUSD osiąga głębokie wsparcie

0 26

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 440 pipsów.

Kluczowym elementem lewej strony wykresu jest dynamiczna fala wzrostowa. Na jej podstawie europejska waluta silnie zyskała w stosunku do amerykańskiego dolara. Był to okres pierwszej połowy lipca.

EURUSD H4

Na tą chwilę zwracamy szczególną uwagę na głębokie mierzenia wewnętrzne. Pierwsze z nich bazuje na współczynniku Fibonacciego 78,6%. Stanowi on aktualne wsparcie dla notowań, które jest po raz drugi testowane. Czekamy na popytowe formacje świecowe i możliwość rozegrania strefy cenowej 1,0926.

Leave A Reply

Your email address will not be published.