Forex Trading Library

Najbliższy popyt na DAXie

0 11

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 530 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od korekty spadkowa, która wyznaczyła dołek w okolicy okrągłego kursu 16 000 punktów.

DAX H1

Obecna sytuacja kształtuje się na mierzeniu FE100. W ramach niebieskiej linii powstaje strefa popytowa po cenie 16 390 punktów. Analizowany obszar uzyskuje potwierdzenie w postaci biegunowości. Ewentualne rozegranie strefy powinno być potwierdzone wyraźnym wyhamowanie i sygnałem kupna na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.