Forex Trading Library

Trwa korekta na GBPUSD

0 42

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Tym samym był to okres słabości brytyjskiego funta, a za beneficjenta należy uznać amerykańskiego dolara.

GBPUSD H4

Obecny scenariusz bazuje na strefie podażowej naniesionej odcieniem czerwonego. Mamy tam dwa kluczowe mierzenia, które stanowią jej techniczną podstawę. Przede wszystkim założenie AB=CD na korekcie pędzącej oraz współczynnik 50% z podfali spadkowej. Analizowany obszar odnosi się do wyceny 1,2815.

Leave A Reply

Your email address will not be published.