Forex Trading Library

Czy to będzie koniec korekty na GBPUSD?

0 24

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się osiągnięciem tegorocznego maksimum. Tak dynamiczny wzrost przerwany został przez równie dynamiczny zwrot notowań i powrót poniżej 1,3000.

GBPUSD H4

Obecny schemat jest jednym z ciekawszych na wykresach głównych instrumentów. Wyznaczony poziom techniczny bazuje na mierzeniu Fibonacciego 38,2% oraz FE100. Jesteśmy coraz bliżej zaksięgowania strefy podażowej 1,2815. Dodatkowe potwierdzenie stanowi tutaj wyraźna biegunowość widocznego obszaru.

Leave A Reply

Your email address will not be published.