Forex Trading Library

Dow Jones zatrzymany na wsparciu

0 19

Poniższy wykres przedstawia notowania amerykańskiego indeksu Dow Jones na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2000 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 33 600 punktów. Po tym fakcie na wykresie amerykańskiego indeksu pojawił się dynamiczny swing wzrostowy.

Dow Jones H4

Obecnie rynek testuje kluczową strefę popytową. Mamy tutaj poziom, który oparty jest na współczynniku Fibonacciego 61,8%. Odnosimy się tutaj do wyceny 34 390 punktów. Warto zwrócić uwagę na popytowe formacje świecowe, które widoczne są na interwale 4-godzinowym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.