Forex Trading Library

Czy to będzie koniec korekty na DAXie?

0 22

Poniższy wykres przedstawia notowania niemieckiego indeksu DAX na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1000 punktów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Jest to jednocześnie część dynamicznej reakcji spadkowej po osiągnięciu historycznego high.

DAX H4

Bieżąca sytuacja techniczna odnosi się do strefy podażowej 15820 – 15830 punktów. Poziom ten bazuje na dwóch kluczowych mierzeniach. Po pierwsze jest to współczynnik Fibonacciego 61,8%. Po drugie mierzenie korekcyjne FE100. Nie bez znaczenia jest tutaj również biegunowość wyznaczonego obszaru. Całość powinna stanowić istotną zaporę dla notowań.

Leave A Reply

Your email address will not be published.