Forex Trading Library

Poranny schemat na EURUSD

0 29

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 100 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,0930. Po tym fakcie na rynku pojawiła się wyraźna dominacja kupujących amerykańskiego dolara. Przez całą sesję europejską kurs głównej pary walutowej poruszał się na południe.

EURUSD M15

W środowy poranek pojawia się schemat ze strefą podażową. Mamy tutaj mierzenia Fibonacciego (38,2%), które wyznaczone zostało w ramach pomiaru wtorkowej fali spadkowej. Zaznaczony obszar odnosi się do wyceny 1,0870.

Leave A Reply

Your email address will not be published.