Forex Trading Library

USDJPY osiąga pułap podażowy

0 46

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych nieco ponad 145,00. Od tego momentu na wykresie zaczęli dominować kupujący japońskiego jena. Tym samym amerykański dolar sukcesywnie się osłabiał do połowy lipca.

USDJPY H4

Początek dzisiejszej sesji europejskiej był wyjątkowo burzliwy. Wysoka zmienność i wyraźna dominacja kupujących USD. Rynek osiąga właśnie pułap mierzenia Fibonacciego 61,8% po cenie 142,00. Jest to kluczowa zapora dla kupujących na zakończenie tego tygodnia. Być może potencjalne sygnały transakcyjne zostaną wygenerowane jeszcze dziś.

Leave A Reply

Your email address will not be published.