Forex Trading Library

USDPLN przebija poziom 4,00

0 64

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach korekty wzrostowej, która budowana była na przełomie czerwca i lipca. Wierzchołek tego odreagowania osiągnął pułap 4,15. Był to jednak moment, po którym kurs już tylko podążał na południe.

USDPLN D1

Obecnie należy odnotować fakt powrotu ponad psychologiczną barierę 4,0000. Notowania próbują kontynuować korektę wzrostową, której targetem jest niebieska linia FE100. Opór stanowi więc pułap cenowy 4,0700. Przy zachowaniu bieżącej dynamiki, notowania powinny spełnić ten scenariusz w przeciągu kolejnych kilku sesji.

Leave A Reply

Your email address will not be published.