Forex Trading Library

GBPUSD – czas na korektę

0 30

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,2590. Po tym fakcie kapitał wrócił do średnioterminowego trendu wzrostowego. Jednocześnie z czasem siła tego trendu nabiera na znaczeniu.

GBPUSD H1

W ostatnich godzinach notowania zarysowały wierzchołek cenowy po kursie 1,3145. Od tego pułap rozkładamy mierzenie FE100 i próbujemy znaleźć najbliższy poziom popytowy. Korzystamy tutaj więcej z największej korekty spadkowej w ramach trwającego trendu wzrostowego. Otrzymujemy strefę wsparcia po cenie 1,3040.

Leave A Reply

Your email address will not be published.