Forex Trading Library

PLN walczy ze wsparciem

0 21

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 4,0200. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku polskiej waluty. Pojawiło się znaczne odreagowanie, które doprowadziło do wycen w okolicy 4,1500.

USDPLN H4

Opisany wyżej proces był jednak chwilowy, a amerykański dolar ponownie wrócił do obowiązującego trendu. Obecnie rynek testuje głębokie mierzenia wewnętrzne 78,6% fibo po cenie 4,0460. Warto zwrócić uwagę na formacje świecowe jakie powstaną na tym obszarze technicznym.

Leave A Reply

Your email address will not be published.