Forex Trading Library

Coraz bliżej oporu na GBPUSD

0 19

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 2-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 360 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2850. W zasadzie do końca czerwca tendencja rynkowa nacechowana była dominacją amerykańskiego dolara. Widoczne low osiągnięte zostało w ostatnią sesję czwartkową.

GBPUSD H2

Widoczne odreagowanie jest coraz bliżej strefy podażowej 1,2750. Mamy tam potwierdzenie w postaci kluczowego współczynnika wewnętrznego 61,8% fibo. Obecnie czekamy na zaksięgowanie strefy i wygenerowanie podażowych sygnałów na formacjach świecowych.

Leave A Reply

Your email address will not be published.