Forex Trading Library

Czy to będzie szczyt na EURUSD?

0 13

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 180 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego, który przekroczył nieco okrągły poziom 1,1000. Było to jednak chwilowe przekroczenie, a sprzedających szybko doprowadzili do kontry.

EURUSD H4

Sesja piątkowa była bardzo dynamiczna i jednoznaczna. Na wartości silnie tracił amerykański dolar. Jednym z beneficjentów takiego obrotu sprawa europejska waluta. Dziś mamy kontynuację trendu wzrostowego, a notowania testują barierę podażową 1,0990. Głównym wyznacznikiem dla analizowanego obszaru technicznego jest głębokie mierzenie 88,6% fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.