Forex Trading Library

USDPLN realizuje układ korekcyjny

0 28

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 2200 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 4,1500. Po tym fakcie notowania powróciły do tendencji spadkowej, która jest dominująca w bieżącym roku.

USDPLN H4

Obecnie notowania poruszają się pomiędzy dwoma technicznymi poziomami. Od góry zwracam uwagę na barierę podażową po cenie 4,0440. Jest to poziom, który bazuje na klasycznym mierzeniu 50%. Dolna strefa odnosi się do mierzenia FE100, które składa się na schemat w ramach korekty pędzącej. Odnosimy się tutaj do kursu 3,9800.

Leave A Reply

Your email address will not be published.