Forex Trading Library

Głęboki target na USDPLN

0 27

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich trzech lat. W tym czasie notowania wyznaczyły zakres wahań o rozpiętości mniej wiecej 14 000 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 3,6100. Przez kolejne sześć kwartałów obserwowaliśmy wyraźny trend wzrostowy. W czwartym kwartale 2022 roku rynek przekroczył barierę 5,0000 i niewiele później wykonał zwrot na południe.


USDPLN W1

Od kilku miesięcy obserwujemy tendencję spadkową. Notowania zniosły już ponad 70% wcześniejszego trendu wzrostowego. Zbliżamy się też do okrągłej bariery cenowej 4,0000. Targetem jest jednak tutaj głębokie mierzenie wewnętrzne 78,6% fibo. Odnosimy się do kursu 3,9200.

Leave A Reply

Your email address will not be published.