Forex Trading Library

Czy to już szczyt na EURUSD?

0 49

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale tygodniowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatniego 2,5 roku. W tym czasie rynek wyznaczył ekstrema, które przekroczyły 1,2000 oraz 1,0000.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,2350. Było to jednocześnie rozpoczęcie 2021 roku. W tej sytuacji zmiana roku była niezwykle przełomowa dla kierunku notowań.

EURUSD W1

Przez kolejne siedem kwartałów obserwowaliśmy przewagę amerykańskiego dolara. Zmiany te obecnie są niwelowane, a duża dynamika rynkowa przybliża kurs głównej pary walutowej do clustra mierzeń Fibonacciego. Mamy tutaj bowiem połączenie współczynnika 61,8% oraz 127,2%. Stanowi to aktualną strefę podażową , która powinna zostać zaksięgowana jeszcze w bieżącym tygodniu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.