Forex Trading Library

Szeroka korekta pędząca na USDJPY

0 53

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale sesyjnym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1800 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od tegorocznego minimum, które wyznaczone zostało w pierwszej połowie stycznia. Od tego momentu rynek porusza się w wyraźnym trendzie wzrostowym. Mamy więc okoliczności, w których amerykański dolar systematycznie zyskuje na wartości w stosunku do japońskiego jena.

USDJPY D1

Obecnie obserwujemy wyraźną korektę spadkową w ujęciu średnioterminowym. Dzisiejsza sesja jest już czwartą z rzędu, kiedy to amerykański dolar traci na wartości w stosunku do japońskiego jena. Tym samym jesteśmy coraz bliżej zapory popytowej na wysokości mierzenia FE100 po cenie 137,00.

Leave A Reply

Your email address will not be published.