Forex Trading Library

EURUSD – szansa na longa

0 19

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 15-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 65 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0870. Po tym fakcie kapitał popłynął w dość szybkim tempie na północ. W przeciągu poniedziałkowej sesji europejskiej notowania wykonały cały opisany wyżej ruch.

EURUSD M15

Notowania Edka kilkukrotnie zareagowały na pułap popytowy ukształtowany na wysokości mierzenia Fibonacciego 61,8%. Stanowi to poziom odniesienia dla kursu EURUSD. W przypadku kiedy udaje się utrzymać strefę, zasadne wydają się być wszelkie próby rozgrywania długich pozycji na tym rynku.

Leave A Reply

Your email address will not be published.