Forex Trading Library

Lokalna korekta na USDPLN

0 14

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDPLN na interwale 1-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni sesyjnych. W tym  czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 1500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Jednocześnie możemy zaobserwować wybicie dołem średnioterminowej strefy wsparcia 4,1100 – 4,1200. Było to impulsem do kontynuacji spadkowej tendencji.

USDPLN H1

Obecny układ opiera się na mierzeniu korekcyjnym FE100. Pozwala to precyzyjnie wyznaczyć strefę oporu po kursie 4,0600 – 4,0620. Zaznaczony obszar posiada silne potwierdzenie w postaci biegunowości. Elementem sprzyjającym na pewno jest widoczny trend spadkowy, który przeplatany jest licznymi korektami.

Leave A Reply

Your email address will not be published.