Forex Trading Library

Techniczne ZZB na GBPUSD

0 43

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej GBPUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w od lokalnych wierzchołków cenowych. Był to jednocześnie początek dość istotnego dla tej analizy swingu spadkowego. Widoczne low osiągnięte zostało na przełomie maja i czerwca.

GBPUSD H4

Na wykresie GBPUSD mamy przykład słabości amerykańskiego dolara, która trwa przez cały miesiąc czerwiec. Dotychczas udało się wykreować dość sporą korektę spadkową, która będzie składnikiem bieżącej analizy. Mamy bowiem poziom popytowy, który opiera się na mierzeniu FE100. Silnym potwierdzeniem dla tego układu jest wyraźna biegunowość.

Leave A Reply

Your email address will not be published.