Forex Trading Library

Głęboki target na EURUSD

0 36

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 500 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołków cenowych po okrągłym kursie 1,1100. Po tym fakcie kapitał zaczął płynąć w kierunku amerykańskiego dolara. Notowania tąpnęły i przez kolejne cztery tygodnie poruszyły się w silnym trendzie spadkowym.

EURUSD H4

Obecnie odreagowanie budowane jest według poprowadzonej linii trendu. Rynek bardzo precyzyjnie respektuje ten element analizy technicznej. Widoczne wzrosty docierają właśnie do poziomu podażowego 1,1000. Analizowana strefa opiera się przede wszystkim na głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6% fibo.

Leave A Reply

Your email address will not be published.