Forex Trading Library

Podwójne dno na EURUSD?

0 40

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 120 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od dołka cenowego po kursie 1,0665. Po tym fakcie kapitał popłynął do europejskiej waluty, która dynamicznie umocniła się względem amerykańskiego dolara.

EURUSD M30

Obecnie pojawia się układ korekcyjny, który uaktywnił się już podczas dzisiejszej sesji azjatyckiej. Liczymy jednak na retest wyznaczonej strefy popytowej, który będzie okazją dla kupujących do podłączenia się do trendy wzrostowego. Analizowany scenariusz opiera się na mierzeniu FE100 oraz strefie ZZB po kursie 1,0737.

Leave A Reply

Your email address will not be published.