Forex Trading Library

Jak głęboka będzie korekta na EURUSD?

0 74

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 350 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu spadkowego. Szeroki swing spadkowy budowany był przez cały miesiąc maj. Był to okres, w którym amerykańska waluta zyskiwał do większości głównych walut.

EURUSD H4

Obecnie pojawiły się oznaki możliwe korekty wzrostowej. Nasz scenariusz zakłada układ na korekcie prostej 1 do 1. Pozwala to wyznaczyć strefę podażową po kursie 1,0820. Ewentualna obrony strefy powinna być kluczowa dla utrzymania panującego trendu.

Leave A Reply

Your email address will not be published.