Forex Trading Library

Słabość kupujących na USDJPY

0 31

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY  na interwale 30-minutowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku sesji giełdowych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 150 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 140,25. Po tym fakcie kapitał wyraźnie popłynął w kierunku japońskiego jena. Jednocześnie słabość USD była widoczna na wielu frontach.

USDJPY M30

Obecnie notowania po raz kolejny testują strefę kierunkową 139,70. Mamy tam silne potwierdzenia techniczne, na których bazuje wyznaczony scenariusz podażowy. W pierwzej kolejności będzie to mierzenie 61,8% fibo, a więc najsilniejszy współczynnik wewnętrzny. Dodatkowo obszar nacechowany jest wyraźną biegunowością. Ostatnim elementem są formacje świecowe, na których pojawia się coraz więcej oznak słabości kupujących.

Leave A Reply

Your email address will not be published.