Forex Trading Library

Korekta prosta na dolarze

0 42

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej USDJPY na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich czterech tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 700 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się w ramach trwającego trendu wzrostowego. W zasadzie to cały drugi kwartał bieżącego roku obserwujemy umacniającego się amerykańskiego dolara.

USDJPY H4

Obecnie rynek nieco wyhamował. Widzimy oznaki, które zwiastują wygenerowanie większej korekty spadkowej. Nasze mierzenia bazuje na korekcie prostej w założeniu AB=CD. Mamy zatem strefę popytową na poziomie cenowym 137,90. Ewentualne utrzymanie strefy powinno zagwarantować kontynuację trendu wzrostowego.

Leave A Reply

Your email address will not be published.