Forex Trading Library

Dynamiczne wzrosty na EURUSD

0 34

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale 4-godzinowym. Pozwala to zaprezentować dynamikę kursu na przestrzeni ostatnich kilku tygodni sesyjnych. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 550 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1100. Po tym fakcie kapitał popłynął w kierunku amerykańskiego dolara. Tendencja ta utrzymywała się do samego końca maja.

EURUSD H4

Obecnie obserwujemy dość dynamiczne odreagowanie na północ. Rynek wykonuje swing wzrostowy o dużym zakresie w przeciągu kilku sesji. Zbliżamy się do strefy podażowej na wysokości mierzenia Fibonacciego 78,6%. Jest to również okrągła strefa cenowa 1,1000.

Leave A Reply

Your email address will not be published.