Forex Trading Library

Zewnętrzy poziom oporu

0 32

Poniższy wykres przedstawia notowania pary walutowej EURUSD na interwale sesyjnym. Pozwala to zaobserwować obszar zmienności z okresu ostatnich trzech miesięcy. W tym czasie notowania ukształtowały zakres wahań o rozpiętości mniej więcej 600 pipsów.

Lewa strona wykresu rozpoczyna się od wierzchołka cenowego po kursie 1,1030. Przez większość lutego dominował popyt na amerykańskiego dolara, który doprowadził do dynamicznych spadków na głównej parze walutowej oraz wyznaczenia widocznego low.

EURUSD D1

Kolejne dwa miesiące to okres wyraźnego trendu wzrostowego. Kurs powrócił ponad okrągłą barierę 1,1000. Patrząc na zachowanie kursu, tendencja ta powinna się jeszcze utrzymać. Bariera podażowa znajduje się na zewnętrznym mierzeniu Fibonacciego 127,2%. Jest to poziom oporu po kursie 1,1175.

Leave A Reply

Your email address will not be published.